Prepper

Här skall jag försöka svara på frågan om vad betyder att vara en Prepper:

Definitionerna är många och bästa beskrivningen kan vara att Prepper är “någon som förbereder sig”. För Er som vill läsa vidare om vad en Prepper är så finns det lite mera information här:

http://www.ohiopreppersnetwork.com/2009/02/what-is-prepper.html

Man kan säga att det handlar om att man är förbered men “Förbered för vad?”. Och kan man verkligen vara förbered för allt som kan hända?

Orkar man verkligen gå runt hela dagarna och tänka på vad som kan hända, vilken olycka kan ske och vågar man gå ut från sin hus, köra bil eller åka tåg?

Vilka är riskerna? Hur stor är sannolikheten att något  händer och vad kan man göra åt det?

Frågorna är många och jag kommer att försöka skriva om vad jag tror som är svaret på dessa och även svara på några andra frågor. Det finns, enligt mig, ingen absolut sanning utan jag kommer att försöka ge min bild av det som kan vara bra. Experterna är många och det finns alltid möjlighet att någon annan kommer med bättre svar eller lösning. Men då tackar jag för och försöker tillämpa den nya lösningen på min strategi.

Jag tror inte på att ha rätt eller fel utan enbart på “överleva eller inte göra det”!

Comments
  1. Martin J Sallberg says:

    The widespread pessimism caused by psychologistic biodefaitism is a serious problem for preventing human-made forms of apocalypse. It is important to spread information about science proving that pessimism wrong. For instance, although there are cases where identical twins raised separately behave very similarily, there is also cases where the identical twins behave very differently. This discrepancy falsifies any claims of a generalizable “nature/nurture ratio” or fixed “learning windows”. As shown in metastudies by Kurt Fischer and Christina Hinton in “Mind, Brain and Education”, the key to miraculous recoveries after brain damage is a tolerant environment. Why it is? Consider the fact that intolerance causes social pressure to blame on others and justify one’s own actions. Blaming on others leads to paralyzed action both by waiting for others to do something and by generalization to one’s own behavior in the form of blaming on “instincts” or things like that. Justification of course paralyzes self-correction by removing any insight that something has to be corrected. So anything that causes social pressure to blame and justify leads straight to the end of the world unless abolished very soon. And since decisions top-down are practiced through threat of punishment (which obviously creates social pressure to blame and justify), the opposite way (bottom-up) is the real solution. But for it to be feasible, information about science debunking psychologistic biodefaitism must be widely spread. See Pure science Wiki.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s