Förbered?

Det är väldigt enkelt och tacksamt att kunna måla olika katastrof scenario och försöka sedan sälja olika lösningar och botemedel mot just dessa möjliga händelser som man har varit “vänlig” nog att informera allmänheten om. Men jag tror att detta är en taktik som varken dem som skrämmer och dem som är tilltänkta offer inte tjänar på långsiktigt. Vi känner alla till historien om pojken som skrek “Vargen, vargen,…”.
Mycket kan hända idag eller imorgon och ännu mera verkar det hända ute i världen om vi läser tidningar och lyssnar på nyheterna. Det är inte lätt att inte bli skrämd och orolig att ens gå ut hemifrån. Nyheter om våld, katastrofer, krig och sjukdomar verkar bombardera oss och ger oss en känsla om att framtiden är farligare än gårdagen.
Det är så mycket som kan hända och som kan påverka våra liv och hälsan att jag vågar inte spekulera i vad som är mest sannolikt att inträffa och när det kan hända. Vi kan ändå inte kontrollera dessa händelser utan vi måste först och främst satsa på att arbeta med det som vi har kontroll över, nämligen oss själva och vår närmaste omgivning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s