Risker

Vad är det som är risk? Vilka är riskerna? Och hur gör vi för att hantera dem?